diumenge, 24 de novembre de 2013

CAL JOAN DOMINGO    No hi ha documentació de l'any d'edificació d'aquesta masia, però pel que fa a les ampliacions i el seu estil de construcció, podríem assegurar que la primera data del segle XVII, mentre que les següents podrien correspondre als segles XVIII o XIX.
  A mitjans segle XX, l'edifici llogava el seu espai com a vivendes familiars i van ser ocupats, majoritàriament, per persones immigrants que arribaven al poble. D'aquí el sobrenom dels mas durant aquella època: "El cortijo del MIngo"

Anys cinquanta.
En Joan Bach amb alguns dels seus llogaters.
Cedida Família Codina-Folgarolas.


  Aquest gran mas es troba ubicat a la zona de la Balconada, a l'extrem sud del municipi i molt proper a Castellbell. S'hi accedeix també pel Raval Nou.
  Actualment l'edifici està en plena reforma, però cal dir que els nous propietaris estan respectant al màxim l'estructura que hi han trobat.


Imatge del mas abans de començar les obres actuals.

Cedida Núria Puértolas

  La masia original era d'estructura clàssica, amb planta, pis i golfes; teulada de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana principal que s'obre a la banda sud.
  La part més antiga consta d'una planta amb dues crugies orientades d'est a oest i perpendiculars a la façana sud (entrada principal).
  Aquestes crugies estan cobertes amb volta de canó.


              Cedides Núria Puértolas.
  
  En la primera fase d'ampliació es va construir als costats est i oest de l'edifici. Al costat oest l'ampliació consisteix en una crugia, amb volta de canó, perpendicular a les dues més antigues.
  A la banda est s'hi va fer una altra ampliació, també perpendicular a les primeres. A l'extrem nord d'aquesta ampliació s'hi va construir una tina de base quadrada, que encara es conserva i que es pot veure des de l'obertura d'una petita eixida que hi ha a la façana est del primer pis.Cedida Núria Puértolas 

  A la façana nord podem veure l'afegit que es va fer per a encabir la tina.
Cedides Núria Puértolas.

  En aquesta mateixa crugia (ampliació de la banda est) hi troben les escales d'accés a pis.


A la banda esquerra de la imatge, sota l'escala, hi ha la paret de la tina.
Cedida Núria Puértolas.
  
  Hi ha també una ampliació a la banda nord. Consisteix en una crugia, paral·lela a les dues més antigues. A l'extrem est s'hi troba una tina de planta circular, recoberta de rajoles de color marró. Actualment ha estat rehabilitada com a lavabo, conservant al màxim l'antic aspecte de la tina.Rehabilitació de la tina com a lavabo.
Cedides Núria Puértolas.  Davant d'aquesta tina, també a la crugia nord i coberta amb volta de canó, hi podem trobar l'espai que feia de celler.


         
           Cedides Núria Puértolas                                                                                                                                                                                                            
  Aquest celler es comunicava amb la tina amb una botja.

  Al pis d'aquesta ampliació nord, hi trobem el dormitori. Actualment, com la resta de la casa, està en obres de reforma, però hem tingut la sort de poder veure encara la decoració pictòrica de les parets.
  Hi ha uns petits i delicats motius emmarcats a cadascuna de les parets, realitzat amb pintura de color blau i detalls de color ocre.
 Cedides Núria Puértolas

  Caracteritza aquesta masia, a part de la seva gran mida, un baluard que envolta l'edifici a la banda sud i est, formant un pati interior. Aquest mur té l'accés principal a la casa, en forma d'arc de mig punt i construït amb maó, a la banda sud. 


Cedida Núria Puértolas 

  Dins d'aquest pati es van construir unes petites edificacions, que durant molts anys van ser habilitades com a vivendes i es llogaven a veïns del poble.


Un dels habitatges, ara reformat, a la banda est del pati d'entrada.
Cedida Núria Puértolas.
  
  Aquest habitatge de la imatge superior llinda amb una altre espai (fora del baluard) de dimensions superiors.


Cedida Núria Puértolas.

      La tercera fase d'ampliació correspon a la crugia que hi ha a la façana sud. A la planta la crugia, que va d'est a oest, paral·lela a les originals, té la porta d'entrada a la casa. A la banda est, tocant a la porta, hi ha un petit habitacle.
  Damunt la porta d'entrada (per la banda interior) s'hi ha fet un encreuament, amb una volta similar a una volta de creuria, que va més alt l'espai d'accés.


                                                                     Encreuament al sostre de l'entrada.
                                             


Habitacle a l'extrem est.
Cedides Núria Puértolas.

  Pel que fa al pis, aquesta ampliació va permetre obrir una eixida, amb coberta inclinada al sud, amb 5 arcades.
  En aquesta eixida s'hi trobava a la banda oest una llar de foc; i a la banda est hi havia un gran safareig. L'aigua pujava i baixava del primer pis a través d'unes canalitzacions exteriors.
  Actualment no existeix ni el safareig, ni la llar.
  Comentava l'actual propietari, que les parets exterior d'aquesta banda de l'edifici estan fetes de pedra, mentre que les columnes que aguantaven el pes de la façana eren de terra (ara les han canviades per pedra).
  Curiosament al que pugui semblar, les columnes i parets de pedra eren un tipus de construcció força usat a l'època i, si estaven ben fetes, podien arribar a resistir molt més pes que les columnes de pedra.
  


                                            Porta d'accés a l'eixida.
                                          A la dreta hi havia el safareig.
Paret oest, on es trobava la llar de foc.
Cedides Núria Puértolas.


    La terrassa que apareix a la imatge superior, és nova. S'ha aprofitat el sostre del cobert que hi ha a la banda est de l'entrada per a fer-la.
  En aquesta mateixa imatge podem veure, a l'esquerra, l'ampliació de la banda est on s'hi ha obert una porta per poder accedir a la terrassa.

  A la façana est hi ha unes escales d'accés a la planta.

  Actualment, a la banda est de l'edificació, s'han construït les cavallerisses. També hi ha els habitacles per a les cabres i les gallines.
  Cap comentari:

Publica un comentari